T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2018/1007
Davacı ŞERİFE KUNTOĞLU vekili tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
ŞERİFE KUNTOĞLU (T.C. Kimlik No: 53*******90) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 30/10/2018 tarihli ara karar ile davacı hakkında 30/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir ************** atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.