T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYI: 2018/ 1007 Esas

İLAN

Mahkememizde görülen konkordato davasının yargılaması sırasında, 2004 s. İİK.nin 289/3. maddesi gereğince, 53287312090 T.C. Kimlik numaralı davacı Şerife KUNTOĞLU’na 23/01/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜREYLE KONKORDATO KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE ve Konkordato geçici komiseri olan MUSTAFA ŞARLAK’ın bugünden itibaren Konkordato komiseri olarak görevine devam etmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.