T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/531 Esas
Davacı ŞERİF MEHMET KOCAKAFA- T.C kimlik nolu 56*******98 tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı ŞERİF MEHMET KOCAKAFA T. C kimlik nolu 56*******98 hakkında konkordato davası açılmış olup, 17/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 20*******18 TC kimlik nolu SÜLEYMAN MUHAMMED ŞAHİN atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilanıdan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkmeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.