T.C.
ADALET BAKANLIĞI
DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSER HEYETİNDEN
DOSYA NO : 2018/949 Esas

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/949 Esas sayılı konkordatonun tasdiki davasında 07.08.2018 tarihli karar ile davacı Şeref Tur Org. İnşaat Petrol Sağlık Film Ticaret Ltd. Şti.’ne 7101 sayılı kanunun değişik 287. Maddesi uyarınca 3 ay süre ile konkordato geçici mühlet kararı verilmiş, 7101 sayılı kanunla değişik İİK 287/3 maddesi uyarınca geçici komiser olarak **********, Turizm ***************, ***********************’nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
7101 sayılı kanunla değişik İİK 299. Maddesi gereğince Şeref Tur Org. İnşaat Petrol Sağlık Film Ticaret Ltd. Şti.’den alacağı bulunan alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN İÇERİSİNDE alacaklarını dayanak belgeleri ve dilekçe ile birlikte geçici ******************* adresine ibraz etmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bu süre içerisinde bildirmeyen alacaklılar Bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtar olunur. 01/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.