T.C.

ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/638 Esas

Davacılar Hüseyin GÜLTEKİN, Talip DENİZLİ, Serçay Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle, Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11878 sicil numarasında kayıtlı, Aziziye VD. – 7610201614 vergi kimlik numaralı Serçay Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında tüm borçlar ve şirket ortakları olan 2***************4 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin GÜLTEKİN ve 3************0 T.C. Kimlik Numaralı Talip DENİZLİ’nin ise sadece kefalet borçları için 02/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, Geçici komiser olarak *******************atanmıştır. Duruşmanın 22/03/2019 günü saat 09:30’da mahkememiz yapılacağı, Konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.