T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N

ESAS NO: 2016/348 Esas

Davacı SENTEZ YAPI TURİZM MOBİLYA DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı şirket vekili 18/03/2016 tarihli dava dilekçesi ile şirketin borca batık olduğunu belirterek iyileştirme projesi sunmuş ve İİK’nun 179/1 ve TTK 324/2 maddeleri gereğince iflasın ertelenmesine karar verilmesini istemiş, mahkememiz 22/03/2016 tarihli tensip kararının 5 nolu bendi ile; İİK 179 maddesi uyarınca davacı şirketin yönetim kurulu ve şirketin diğer organlarının yetki, görev ve sorumluluklarının devam etmesi kaydıyla; şirketin mal varlığının ve şirket alacaklarının haklarının korunması, şirket envanterinin yapılması, iyileştirme tedbirlerine nezaret edilmesi, talep eden şirketin yönetim organlarının karar ve işlemlerinin kayyım tarafından denetlenmesine; şirketi borçlandırıcı işlemler ile şirketin malvarlığı ile ilgili kararların kayyım onayına tabi tutulmasına, talep eden şirkete SMMM TAHİR ÖZTÜRK’ün kayyım olarak atanmasına,

Davacı şirketin borca batıklık durumu ve iyileştirme projesine itiraz edenler varsa ilandan itibaren 15 gün içinde itirazlarını mahkememizin 2016/348 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri,
Duruşmanın 10/06/2016 günü saat 10:30′ a bırakıldığı, ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.