TC. KUŞADASI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Esas No: 2018/397

Davacılar :

1- Şengel İnşaat Taahhüt Ticaret San. ve İth. İhr. Ltd. Şti.

2- Ahmet Miraç ŞENGEL

Konkordato Komiserliği’nden;

Kuşadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/397 Esas nosu ile görülmekte olan Konkordato ( Adi Konkordatodan Kaynaklanan- İİK. 285 ila 308/h) davası nedeniyle Kuşadası Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 9172 sicil numarasında kayıtlı davacı Şengel İnşaat Taah. Tic. San. ve İth. İhr. Ltd. Şti. ile Ahmet Miraç ŞENGEL’e 11.12.2018 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan;

  1. Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden itibaren başlayarak on beş gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Mustafa ÖZTÜRK‘ün adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile alacaklarını bildirmelerini,
  2. Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedeninin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (Fatura, makbuz, senet, defter hülasası vs.) aslı veya onaylı örneklerini tevdi etmelerini,
  3. On beş günlük kayıt süresi içerisinde Komiserliğe kayıt yaptırmayanların (Alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) Konkordato Projesi’nin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,

İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.