T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1304 Esas 

Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi
İLAN 
Davacı , SEMERKAND YAPI A.Ş.tarafından hasımsız olarak açılan konkordatonun tasdiki davasında;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 561795 sicil nosunda kayıtlı davacı SEMARKAND YAPI A.Ş. hakkında 02/04/2019tarihli 1 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 02/05/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,davacının İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 02/01/2019 tarihlitensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden yeminli mali müşavir Adnan Ay, finans uzmanı Ali Fatih Uysal, Doç. Dr. Burak Huysal’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/1304 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 30/05/2019 günü saat 14:20’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ: 
1) ALİ FATİH UYSAL
Görevlendirilme tarihi : 02/01/2019
Yerleşim yeri adresi:Hırka-i Şerif Mah. Öztan Sokak No:1D / 11
Fatih / İSTANBUL
Uzmanlık alanı: Finans Uzmanı
Çalıştığı kurum: Finans Uzmanı
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ : 
2)Doç. Dr. BURAK HUYSAL
Görevlendirilme tarihi : 02/01/2019
Yerleşim yeri adresi: Kozyatağı-Kadıköy/İSTANBUL
Uzmanlık alanı: Doç. Dr.
Çalıştığı kurum: Mali Müşavir
GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ : 
3) ADNAN AY 
Görevlendirilme tarihi : 02/01/2019
Yerleşim yeri adresi: Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. No:31/63
Beylikdüzü/İSTANBUL
Uzmanlık alanı: Yeminli Mali Müşavir
Mesleği : Serbest

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.