T.C. SARIGÖL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2019/31 Esas

Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : SELİM ULU
Davacı SELİM ULU vekili Av. Çetin Arık tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Sarıgöl Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2019/31 Esas sayılı dosyasının 28/05/2019 tarihli duruşmasında verilen ara karar ile geçici mühlet kararının 28/05/2019 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.