T.C
ANTALYA 
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ L A N
ESAS NO: 2018/810 Esas
Davacı Şeker Çevre Danışmanlığı Enerji ve Özel Sağlık hizmetleri San. Ve Tic.Ltd.Şti. tarafından açılan konkordato davasının duruşması05/03/2019 günü saat 14,30’a bırakılmıştır.
06.12.2018 günlü tensip kararı ile davacı Şeker Çevre Danışmanlığı Enerji ve Özel Sağlık Hizmetleri San. Ve Tic.Ltd.Şti. hakkında 06/12.2018 gününden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilerek davacıların İİK.297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,Geçici Konkordato Komiseri olarak *******************’nun atanmasına karar verildiğinden, alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.