T.C.

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/1519 Esas

Davacı SEHER ENTEGRE TAV. ÜRETİM GIDA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 02/06/2017 günü saat 09:50’a bırakılmıştır.
İhtiyati tedbir kararı teknik olarak iflasın ertelenmesi karan olmasa da, ulaşılacak sonuçlar itibariyle iflasın ertelenmesine yakın sonuçlar doğuracağından, İİK’nun 179/a maddesi gereğince, ihtiyati tedbir kararının devam ettiği süreç içerisinde davacı şirketin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini onaylamak üzere DENETİM KAYYIMI ATANMASINA ve İnönü Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışan Doç.Dr.Yusuf Cahit ÇUKACI ‘n davacı şirketin DENETİM KAYYIMI OLARAK ATANMASINA.
İlanen tebliğ olunur. 16/12/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.