KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO.2016/442

Borçlu-Davacı SEÇKINSAN DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ’ nin vekili nin hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflas ve iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince;
1-Muamele merkezi adresi 2. Organize Sanayi Lalehan Cad. No: 15 Selçuklu/KONYA olan motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı (dingil, hidrolik silindir, beşik ve piston) ve pazarlaması işi ile iştigal eden davacı SEÇKİNSAN DİNGİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin hakkında 27/06/2016 tarihinde açılan dava ile iflas ve iflasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2016/442 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 05/10/2016 günü saat 10:50′ de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri,
2-Tüm istisna ve sınırları ayrıntılı olarak mahkememizin 01/07/2016 tarihli ara kararlarında belirtilen ve tüm tedbirlerin istisna ve sınırları için dava dosyamızdaki sözü geçen ara kararlarına bakılmak kaydıyla İİK nun 179/a maddesindeki emredici düzenlime gereğince davacının envanterini düzenlemesi ve talep edenin yönetim kurulunun veya müdürlerinin yerine yönetici kayyım olarak geçmesi (kayyım tarafından alınmayan kararların yoklukla malul olmasına) için Konya ili Karatay ilçesi Göçü Mahallesi Cilt:xxxx, Aile Sıra No:xxxx, Sıla No:xxxx ‘de nüfusa kayıtlı xxxxx ve xxxxxxxxxx oğlu xxxxxxxxxx doğumlu xxxxxxxxxxxxx TC kimli» nolu YAKUP YILDIRIM ‘ın davacıya yönetici kayyım olarak atanmasına karar verildiği hususları İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.