T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1057 Esas

7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 573498/0 sicil nolu borçlu SAYGIN ENDÜSTRİYEL VE TEKNOLOJİK TESİSAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında mahkememizce verilen 07/11/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 07/02/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacının İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)09/11/2018 tarihli ara kararın 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden İcra ve İflas hukukçusu Prof. Dr. Murat Atalı, hukukçu Neşe Oktay, yeminli mali müşavir Mehmet Bülent Aydın’ın görevlerinin sonlandırılmasına, Geçici konkordato komiseri olarak mali müşavir CENGÖZ ÖZÜBEK’in görevlendirilmesine,

c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,

d)Mahkememizin 2018/1057 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 04/04/2019 günü saat 14:30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.11/02/2019

GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ

MALİ MÜŞAVİR CENGİZ ÖZÜBEK

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.