SANSET İNŞAAT TURİZM YATIRIM DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, ANKARA

2018/837E

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN ESAS NO: 2018/837 Esas Ankara Ticaret Sicilinin 135076 sırasına kayıtlı, İlkbahar Mah. 602. Sok. Duygu Apt. No:2/3 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı SANSET İNŞAAT TURİZM YATIRIM DANIŞMANLIK DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Mahkememizin 16/01/2020 günlü celsesinde verilen karar ile 16/01/2020 günü saat 14.31 itibari ile konkordato isteminin reddi ile İFLASINA, kesin mühlet kararının ve Mahkememizce verilen tedbir kararlarının KALDIRILMASINA, geçici konkordato komiser kurulunda görevlendirilen Konkordato Komiseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Soner Mutlu (T.C. Kimlik No:12619148530)ve Hukukçu Oğuz Turhan (T.C. Kimlik No: 71527082428)’ın görevlerine son verilmesine karar verilmiştir.İ.İ.K.’nun 166/2. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.