T.C.
ADALET BAKANLIĞI
OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSERLİĞİNDEN

ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
Osmaniye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Asliye Ticaret Mahkemesi sıfatı ile) 23.11.2018 tarih ve 2018/314 sayılı karar ile, SALİM DOLER şahsına, 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 15.maddesi ile değişik 287.maddesi uyarınca, 3 ay süre ile konkordato geçici mühleti verilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı kanunun 27. maddesi ile değişik 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan SALİM DOLER şahsından, alacağı bulunan alacaklıların, konkordato geçici komiserliğimize ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını bildirmeleri ilan olunur.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur. 10.12.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.