T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2018/327 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK’nun 287, maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Osmaniye Ticaret Sicil Müdürlüğünün 3815 nolu sicilinde kayıtlı Şakir Çırçır Fabrikası Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.