T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1121 Esas

Davacılar, SAİME BERNA BİLGEN, N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ, N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 76412/5 sicil nolu borçlu N8 TİM GÖRSEL REKLAMCILIK LİMİTED ŞİRKETİ’nin, 915809/0 sicil nolu borçlu N8 PROJE REKLAM ANONİM ŞİRKETİ’nin ve borçlu SAİME BERNA BİLGEN hakkında 29/11/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketlerin ve şahsın İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarıncaborçlu şirketlerin ve şahsın sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak ************, ************** ve ******************’ın görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/1121 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 22/02/2019 günü saat 14:00‘de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 10/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.