T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/418

Davacı, SAĞLAMLAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 118946 sicil nosunda kayıtlı olan SAĞLAMLAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ’nin yararına verilen geçici mühlet kararı süresinin uzatılması talebinin KABULÜNE; buna göre davacı yararına 29/06/2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin 29/09/2018 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılmasına,2-Konkordato talebinin başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret ederek 29/06/2018 tarihli karardaki belirlenen görevlerini ifa etmesi için önceden atanan geçici konkordato komiserler kurulunun görevlerinin devam ettirilmesine,
3-Mahkememizin 29/06/2018 tarihli geçici mühlet verilmesine ilişkin kararındaki tüm hükümlerin belirlenen iki aylık sürede de aynen yerine getirilmesine,
4-Davacı yararına verilen geçici mühlet kararının iki ay daha uzatılmasına hükmedildiğinden, belirlenen sürede İİK’nun 294 vd. maddelerinde açıklanan tüm tedbirlerden yararlanmaya devam etmesine,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.