T.C.
AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2018/1141 Esas

Davacı , SAĞLAMLAR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Mal varlığının terki suretiyle Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 309/a İla 309/l)) davası nedeniyle;

7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Afyonkarahisar Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6324 sicil numarasında kayıtlı Davacı SAĞLAMLAR İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 23/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,konkordato komiseri olarak ******************* atanmıştır. Duruşmanın 15/01/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı, ilgili şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.