SAFRAN BOYA VE KİMYA SANAYİ ANAONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İSTANBUL

2019/576E

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO : 2019/576 İLAN Müflis Safran Boya ve Kimya Sanayi Anaonim Şirketi hakkında mahkememizde görülemekte olan iflas içi konkordato davasının yapılan yargılamasında;Müflis SAFRAN BOYA VE KİMYA SANAYİ ANAONİM ŞİRKETİ hakkında 20/02/2020 günü saat 13:20’de icra edilecek duruşmadan en az üç (3) gün önce itiraz edenlerin itiraz sebeplerini yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri, konkordato talebine itiraz sebeplerini belirtilen süre içinde açıklamadıkları takdirde beyanların dikkate alınmayacağı, bu süre içinde beyanda bulunmayanların duruşmada hazır bulunamayacağı, müdahale dilekçelerinin ve müdahale harç makbuzlarının aynı süre içinde tamamlanması durumunda ise müdahil olarak kabul edilecekleri hususu ilan olunur. 14/01/2020

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.