T.C.ADALET BAKANLIĞI
MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
2018/469 ESAS SAYILI DOSYA
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
İ L A N
No:2018/469-(01)

T.C. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Borçlu Safir34 Madencilik Petrol İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adresi: Palmiye Mahallesi Adnan Menderes Blv Hocaoğlu Apt. No:34/1 Yenişehir/MERSİN) hakkında, 2018/469 Esas sayılı kararı ile 26/07/2018 tarihinden başlamak üzere, 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiştir.
Konkordato mühlet Kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.08.2018 tarih ve 9636 sayılı nüshasının 296. Sayfasında ilan edilmiştir.
Alacaklıların, alacaklarını tevsik ve ispat eden belgeler (Çek-Senet-Fatura-Sözleşme) ile birlikte iş bu ilan tarihinden itibaren 15 (Onbeşgün) içerisinde komiser heyetimizin, *********************************************** adresine bildirmeleri gerekmektedir.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakeresine kabul edilmeyecekleri, ilan ve ihtar olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
****************   *****************    *************
Konkordato Komiseri
***********************

 

Konkordato

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.