T.C.MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN İLAN

ESAS NO:2018/469
Davacı Tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A) Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 50213 sicil numarasında kayıtlı davacı SAFİR 34 MADENCİLİK PETROL İNŞAAT LOJİSTİK SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Hakkında mahkememizce 26/07/2018 Tarihli 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARINDAKİ SÜRENİN DOLDUĞU 26/10/2018TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacı şirketin İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 26/07/2018 tarihli ara kararları ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen************, **************, ********’nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA ve konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin
4-Duruşmanın 25/10/2019 günü saat:13:30’a bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288.Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.