T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/ 962

Davacı SADETTİN ŞAFAK vekili tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
SADETTİN ŞAFAK (T.C. ******************** ) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 16/10/2018 tarihli ara karar ile davacı hakkında 16/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak ****************** atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.