T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
Esas No : 2016/296
SABDavacı, SAB İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKETİ tarafından açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı , SAB İNŞAAT TURİZM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD ŞİRKETİ tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen SMMM İSMAİL SARIOĞLU’nun atandığı,
İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi -uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ILANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.