T.C.
KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2015/732 Esas

Davacı S.S ARGINCIK ALSANCAK KONUT YAPI KOOP tarafından hasımsız olarak Mahkememize açılan İflasın Ertelenmesi Süresinin Uzatılması davası nedeniyle;Mahkememizce verilen 25/07/2016 tarihli müteferrik kararın (1) nolu ara kararı gereğince,Mahkememizin işbu dosyasında (Bozma öncesi Kayseri Kapatılan 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/212 Esas sayılı dosya) atanan ve yine Mahkememizin işbu dosyası ile birleştirilmiş olan iflasın ertelenmesi süresinin uzatılmasına dair 2014/1851 Esas sayılı dosyasında 25/12/2014 tarihli tensip zaptının (6) nolu ara kararıyla denetim kayyımlığı görevinin devamına karar verilmiş olan Doç. Dr. Ahmet Başözen’in söz konusu denetim kayyımlığı görevlerinin kaldırılmasına, yerine aynı görev ve yetkilerle denetim kayyımı olarak Yrd. Doç. Dr. Talip Torun’un atanmasına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.