T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/892 Esas

Ünye Ticaret Sicil Müdürlüğü’ nün Merkez 4547 sicil nolu”RSM İRTİFA İNŞAAT GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” hakkında 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 289.maddesi gereğince, 09/05/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere 1 (BİR) yıl süre ile kesin mühlet kararı verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, Komiser Serap Yılmaz’ın görevinin kesin mühlet için de devamına,


Yukarıda ünvanı yazılı şirketten alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğinin Ortayılmazlar mahallesi Poyraz Sok. No:4, Ünye / Ordu adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,


Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, gösteren”Rsm İrtifa İnşaat Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi” ile ilgili olarak 20/11/2018 (geçici mühlet tarihi), tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklıların da, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.