T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/499
Davacı 50*******12 T.C. Kimlik nolu Ridvan Özak tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı 50*******12 T.C. Kimlik nolu Ridvan Özak hakkında konkordato davası açılmış olup, 27/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 41*******56 TC kimlik nolu ************* atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.