İ L A N
T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/634
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 23110 numaralı sırasında kayıtlı Reskon Yapı İnşaat Mühendislik Doğalgaz Tesisat Su Arıtma Proje Turizm Nakliyat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 26/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere3 ay süreyle geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserliğinde Mali Müşavir DENİZ EROĞLU (Ulugazi Mah. Hakkıbey Sok. Gökçe Ap. No:30/1 İlkadım SAMSUN) görev yapmaktadır.
Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK.’nun 288/1. maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK.’nun 294. maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.