T.C.

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/346 Esas

Davacı RENKSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; RENKSAN AYDINLATMA SANAYİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 28/05/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 28/05/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ******************** ile finans uzmanı ******************** ve hukukçu ********************* atanmıştır. Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 16/08/2018 tarihli duruşmasının 8 nolu ara karar gereğince 28/08/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararının uzatılması kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 25/10/2018 günü saat 13:50′ e bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.