T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2016/275 Esas

Davacı REMSAN NAKLİYAT EML.İNŞ.OTO.GIDA TİC.LTD.ŞTİ tarafından şirketin İİK mad.179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek İflas Ertelemesi davası açılmış olup;

Mahkememizce verilen 07/04/2016 tarihli tensip kararı uyarınca İİK 179/a maddesi gereğince şirkete Mali Müşavir Selim Sami Terzi, İşletmeci Doç. Dr. Fevzi Serkan Özdemir ve Hukukçu Av. Nihal Sabır tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir.

Açılan bu davanın yargılaması 25/05/2016 günü saat 11.50’ye bırakılmıştır.

Şirketin borca batık olmadığı ve iyileştirme projesinin yeterli bulunmadığını iddia eden alacaklıların veya diğer ilgililerin bu ilanı takiben varsa itirazlarını mahkememize bildirmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.