İlan tarihi : 09.01.2017
Şehir : Afyon / Merkez

T.C. AFYONKARAHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN

İ L A N

ESAS NO : 2014/570
KARAR NO: 2015/959

Davacı REİS MERMER MADEN SANAYİ TİCARET A.Ş. REİS TEKSTİL MADEN İNŞAAT KAĞIT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflasın Ertelenmesi davası sonucunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
1- Davanın kabulüne,
2-Tınaztepe Vergi Dairesinin 7340093496 numarasında kayıtlı Reis Mermer Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İİK’nın 179 ve 179/b maddeleri ve TTK 324 maddeleri gereğince iflasının bir yıl süreyle ertelenmesine,
3- İflasın ertelendiğinin Ticaret Sicil Gazetesi ve Afyonkarahisarda yayımlanan yerel bir gazete ile Türkiye çapında yayım yapan bir gazetede ilanına,
4- Mali Müşavir Şükrü Öcalan ve Mali Müşavir Basri Çetinkaya’nın kayyım olarak atanmalarına,
5- Şirket işlemlerinin yürütülmesinde kayyım heyetine onay yetkisi verilmesine,
6- Her bir kayyım kurulu üyesi için aylık net 1.500,00 TL ücret taktirine,
7- Kayyım kurulu ücretlerinin Ocak 2016 döneminden başlamak üzere Reis Mermer Maden Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından her ay düzenlenecek ücret bordrolarına atacakları imzaları karşılığından davacı şirket hesaplarından ödenmesine, ödendiğine ilişkin bordroların dosyaya gönderilmesine,
8- Kayyım kurulunun davacı şirketin işleri konusunda şirket tarafından üçer aylık geçici vergi dönem sonları itibariyle hazırlanacak olan bilanço ve gelir tablosu verilerine göre tanzim edecekleri üçer aylık raporlarını bilanço tarihlerini takip eden 45 iş günü içerisinde dosyaya sunmalarına,
9- Karar tarihine göre alınması gereken 27,70 TL harçtan, peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 2,50 TL harcın davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
10- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair, davacı vekili ile hazır olan Asli Müdahil vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluklarında kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 25/12/2015

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.