T.C. Ankara Batı ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDAN

İ L A N

ESAS NO: 2016/282 Esas

Davacı RASYONEL ÇELİK METAL PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİC tarafından şirketin İİK mad.179 kapsamında borca batık olduğu ve İİK 179/a kapsamında tedbirler alındığında mevcut iyileştirme projesi uygulanarak şirketin ekonomik hayatına devam edebileceğini beyan ederek İflas Ertelemesi davası açılmış olup;

Mahkememizce verilen 11/04/2016 tarihli tensip kararı uyarınca İİK 179/a maddesi gereğince şirkete Mali Müşavir Doç. Dr. İsmail Can, Kimya Yüksek Mühendisi Ali Uğurlu ve Hukukçu Doç. Dr. Mahmut Yavaşi tedbiren denetim kayyımı olarak atanmış olup, şirket denetim görevi kayyım heyetine verilmiştir.

Açılan bu davanın yargılaması 08/06/2016 günü saat 11.50’e bırakılmıştır.

İ.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.