T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/844 Davacı RAMAZAN KAYA (TC N. 647*****650) tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle Kayabaşı Mahallesi 131. Sokak No.15/a Kocasinan Kayseri adresinde ikamet eden, Davacı RAMAZAN KAYA (TC N. 647*****650) tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 04/12/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3(üç) ay süre ile geçici mühlet verilmiş olup, geçici konkordatokomiseri olarak Mali Müşavir Ramazan Özer görevlendirilmiştir. Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 18/02/2019 günü saat 10,30 ‘da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.