T.C.
İSTANBUL ANADOLU 6.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO: 2016/335 Esas

Davacı RAİLCEN DEMİRYOLU SİSTEMLERİ MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. vekili tarafından.müvekkili şirketin İFLASININ ERTELENMESİ TALEPLİ OLARAK açılan davanın tensip kararı uyarınca.
Davacı RAİLCEN DEMİRYOLU SİSTEMLERİ MAKİNA SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ. ne mahkememizin 29/03/2016 tarihli kararı ile; Mali Müşavir ŞÜKRÜ SAVAŞ’ın denetim kayyımı olarak tayin edilmesine, davacı şirketin organlarının alacakları kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde kayyıma yetki verilmesine, iflasının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK nun 179/son maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde IIMK 317/2 maddesine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 08/02/2017 günü saat 14:20’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerini de derhal ibrazı gerektiği , İİK 166 Maddesi hükmü gereği ilan olunur. 14/10/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.