T.C. 
ANTALYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/633 Esas
Davacılar PROTO PROFESYONEL TOHUM TARIMSAL ÜRÜNLER PAZARLAMA TİCARET VE TURİZİM LİMİTED ŞİRKETİ, SÜRDE TARIM GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan İİK 285 İla 308) davası nedeniyle;
Mahkememizin 19/02/2019 tarihli celse verilen ara kararları uyarınca;
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu değerlendirilmekle İİK’nın 289/3 maddesi uyarınca;
a)Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 32954 sicil numarasında kayıtlı Davacı PROTO PROFESYONEL TOHUM TARIMSAL ÜRÜNLER PAZARLAMA TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ ile
b) Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 35911 sicil numarasında kayıtlı Davacı SÜRDE TARIM GIDA ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ’ne 19/02/2019 tarihinden itibaren 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Kesin mühlet içerisinde Komiser Sabiha KILIÇOĞLU’nun görevinin devamına, ayrıca ilaveten Ziraat Mühendisi Ebru KAÇIN ve Hukukçu Av. Eylem HAS’ın konkordato komiseri olarak ATANMALARINA,
Komiserlerin İİK’nın 290.maddesindeki yazılı görevleri yerine getirmesine ve 3’er aylık periyotlar halinde konkordatonun gidişatı ve konkordato süresi içerisindeki çalışmalar dikkate alınarak halen konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda mahkememize rapor verilmesine,
Komiserlerin İİK’nın 292.maddesindeki hallerden birinin oluşması halinde konkordato talebinin değerlendirilmesi ve gerektiğinde iflas durumunun değerlendirilmesi için derhal durumun raporla bildirilmesine,
Kesin mühlet verildiğinin İİK’nın 289/son maddesi yollamasıyla İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirilmesine,
İhtiyati tedbirin devamına,
Konkordato komiser heyetinin konkordato çalışmalarının başarıyla devam etmesi halinde kesin mühletin bitiminden 3 ay önce vereceği raporda konkordatoçalışmaları ile konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ve başarıya ulaşmama durumu söz konusu ise borca batıklık verilerini içerir raporunu mahkememize sunmasına,
Bu rapor da değerlendirilerek, İİK’nın 304/1 maddesi uyarınca duruşma günü belirlenerek ilgililere tebliğ ve ilanına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.