T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/636

Davacı, PROSPET PROTEZ SİSTEMLERİ PAZARLAMA ENDÜSTRİ TİCARET İNŞAAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ”nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle;
1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 258023 sicil nosunda kayıtlı olan PROSPET PROTEZ SİSTEMLERİ PAZARLAMA ENDÜSTRİ TİCARET İNŞAAT TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ’nin konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi gereğince;
a) GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
b) Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) tüm tedbirlerin uygulanmasına,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçlu şirket faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak ****************’un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine,
Şirket yönetim organının tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiseri onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.
Konkordota Komiserinin İletişim Bilgileri
Konkordato Komiseri ****************
Adres: ********************
Tel no: ******************

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.