T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/935
PROPEN PLASTİK ALÜMİNYUM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ONURSAL KOCATEPE
Konkordato Komiserliği’nden
ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET
İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/935 Esas sayılı dava dosyasında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 154582 / 5 sırasında kayıtlı PROPEN PLASTİK ALÜMİNYUM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ONURSAL KOCATEPE ‘ye, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile mahkemece 10.10.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 04.01.2019 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak Prof. Dr. Necla Akdağ GÜNEY, Yeminli Mali Müşavir Azmi DEMİRCİ ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahar Gamze EKEN görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince PROPEN PLASTİK ALÜMİNYUM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİve ONURSAL KOCATEPE ‘den alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 04.01.2019 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.29.01.2019
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Prof. Dr. Yeminli Mali Müşavir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Necla Akdağ GÜNEY Azmi DEMİRCİ Bahar Gamze EKEN
Adres:
S.M.M.M. BAHAR GAMZE EKEN
Pirimehmet paşa mah. Hacıbey Turan sk. N.13 D.14 Silivri-İSTANBUL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.