T.C.

GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Esas No : 2018/711

Davacı PROMEKA ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İlyasbey VD:0910489896) ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı PROMEKA ARITMA SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İlyasbey VD:0910489896) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 11/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 11/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Tuncer KARAMAR ile Nursade ERDAĞI ve hukukçu Erhan SONAR atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 06/12/2018 günü saat 13:45’e bırakıldığı ihtaren ilan olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.