T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1077
Davacı (BORÇLU) POLİTEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 287130/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) POLİTEKNİK İNŞAAT TAAHHÜT İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 15/11/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 15/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINAdavacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin devamına,
B) 15/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilengeçici komiseri olan SMMM Hayri Hakan KIVANÇ’ın göreviningeçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1077Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 11/04/2019günü saat 14:30’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.