T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/955

Davacılar PEMOSAN MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. , FEVZİ KABUL, NECMETTİN KABUL tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Organize Sanayi Bölgesi Orhan Erden Bulv. 11. Cad. No: 7 ESKİŞEHİR adresinde faaliyet gösteren Eskişehir ticaret sicilinde 9052 sicil numarası ile kayıtlı ve Eskişehir Vergi Dairesine kayıtlı 7280019830 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi PEMOSAN MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş, ***************** T.C kimlik nolu NECMETTİN KABUL ve ************* T.C. Kimlik nolu FEVZİ KABUL tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 02.11.2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup,konkordato komiseri olarak *************, *************** ve******************** atanmıştır.Duruşmanın 30.01.2019 günü saat 10.40’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.