T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/891 Esas

“PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞ.MALZ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. VKN 726 002 1561” şirketi tarafındankonkordato geçici mühlet verilmesi talebi üzerine mahkememizce 06/12/2018 tarih, 2018/891 esas sayılı ara karar ile, 1-726 002 1561 Vergi Kimlik Numaralı PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞ.MALZ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.nin konkordato talebi esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK.’nun 286. Maddesi gereğince;
a) 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Geçici mühlet kararının İİK.’nun 288./1 maddesi gereğince, İİK’nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. Maddesindeki şekli ile borçlu bakımından SONUÇ DOĞURMASINA,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelemek ve borçlu şirketin faaliyetlerine nezaret etmek, şirketin tüm işlem ve kararlarının onayını yapmak, İcra ve İflas Kanunu ve Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelikte verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak yeminli mali müşavir **********, *********** ve ********************’ in GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici mühlet kararı verilen PEKER DEMİR ÇİMENTO İNŞ.MALZ.TAAH.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. ‘ nin TÜM İŞLEM VE KARARLARININ GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ KURULU ONAYINDAN SONRA GEÇERLİLİK KAZANMASINA,karar verildiği,
Konkordato talep eden şirket alacaklıları tarafından, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususları ilan olunur

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.