T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1394 Esas

Davacı Payas İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Esentepe mah. Milangaz cad. No. 73 A Blok K. 2 D. 5 Kartal/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 969232-0 sicil numarası ile kayıtlı ve Kartal Vergi Dairesi 7230436074 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Payas İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 10/12/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak **********, *************, ************* atanmıştır.
Duruşmanın 11/03/2019 günü saat : 13:30’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.17/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.