T.C.İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1064


Konkordato talebinde bulunan davacı PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 825262 nosunda kayıtlı PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında İİK 287/4. maddesi uyarınca 27.11.2018 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühletin 14/02/2019 tarihi saat 13:29’dan itibaren 2 ay uzatılmasına karar verilmiştir.
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.