T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/469 Esas
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 15692 numaralı sırasında kayıtlı Paşaoğulları İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketince konkordato talepli olarak açılan davanın 02/11/2018 tarihli celsesinde ”Paşaoğulları İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin geçici mühletin uzatılması talebinin reddi ile geçici mühletin kaldırılmasınakonkordato talebinin reddine, 03/08/2018 tarihinde konulan tedbirlerin kaldırılmasına, geçici konkordato komiserinin görevininsonlandırılmasına” karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.