T.C. ANTALYA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO: 2015/710 Esas
pakdor1pakdor2Davacı PAKDOR ÇELİK KAPI İNŞAM MOB. İNŞ. MALZ. EMLAK İTH. İHR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ vekilince açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle; 01/03/2016 tarih 2015/170 esas 2016/150 karar sayılı hüküm ile:
1- Davanın KABULÜ ile;
Antalya Ticaret Sicilinin 61149 sicil “tosunda kayıtlı davacı PAKDOR ÇELİK KAPI İNŞAAT MOBİLYA İNŞAAT MALZEMELERİ EMLAK İTHALAT İHRAACAT TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.’nin İflasının İİK.nun 179 maddesi gereğince 01/03/2016 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ERTELENMESİNE,
2- İflasının Ertelenmesine karar verilen davacı şirketin mal varlığının korunması için alacaklıların menfaatlari de dikkate alınarak, İİK.nun 179/b maddesinin 1,2 ve 3 fıkraları gereğince;
a) Taşınır. taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ve İİK.nun 206 maddesinin 1.sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla yapılmış ve yapılacak takipler hariç c lmak üzere, borçlu davacı şirket aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere mevcut tüm takiplerin DURMASINA ve yeni takip YAPILMAMASINA;
b) Taşınır. taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yolu ile başlamış veya başlayacak takiplerde işleyecek olan ve

mevcut rehin ile karşılanamayacak faizle; teminatlandınlmak kaydı ile muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malların satılmamasına ;
c) Davacı aleyhine başlatılan icra takipleri sırasında davacıya ait iş yerlerinden haczedilerek muhafaza altına alınan tesis, makine ve cihazlar üzerindeki hacizler ve muhafaza tedbirleri baki kalmak kaydı ile bu hacizli ma ların yed-i eminleri değiştirilerek hukuki ve cezai sorumlulukları hatırlatılmak suretiyle davacı şirketin yetkili temsilcisine yed-i emin sıfatıyla TESLİMİNE,
d) Davacı şirket aleyhine yapılan takiplerde İİK.nun 89/1 maddesine göre haciz ihbarnamesi gönderilen, davacı borçlunun alacaklı bulunduğu 3. kişiler nezdinde 18/08/2015 olan tedbir tarihinden sonra doğan şirket alacakları üzerine bloke konulmamasına ve bu alacakların davacı şirkete ödenmeline;
e) Davacı şirkete ait tüm taşınmazlar ie motorlu taşıtların kayıtlarına 3 kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından konulan 18/03/2015 Tarihli İhtiyati Tedbirin erteleme süresi sonuna kadar DEVAMİNA
3-!İK.nun 179/a maddesi uyarınca mali Müşavir Arif Barış’m kayyum olarak atanmasına, Karar verilmiş olmakla, gerekli ilanın yaptırılması rica olunur. 13/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.