T.C. UŞAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) NDEN

ESAS NO: 2018/428 Esas

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşılmakla, İİK’ nin 289/3. Maddesi uyarınca borçlu davacı Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 4762 sicil numarasında kayıtlı Özyurt İnşaat Mermer Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında İİK’ nin 289/3. Maddesi gereğince 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, karar verilmiş olup,

Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.