ÖZTÜRKLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ÖZTÜRKLER METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ECM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ECM MADEN METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, SALİH ÖZTÜRK, MURAT SERHAT ÖZTÜRK, SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK, CEM ÖZTÜRK

KONKORDATO KOMİSERİ NERMİN ARICI, İSTANBUL / BAĞCILAR

2018/1321E

ÖZTÜRKLER METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖZTÜRKLER METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ECM METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ECM MADEN METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SALİH ÖZTÜRK MURAT SERHAT ÖZTÜRK SÜLEYMAN EMRE ÖZTÜRK CEM ÖZTÜRK KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1321 E. Sayılı Dosyası) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 184579 numarasına kayıtlı, “Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. No.1 Bağcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Öztürkler Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 308751 numarasına kayıtlı, “Esentepe Mah. Avizeciler San. Sitesi L Blok No:38-40-42-44-46 Sultangazi/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Öztürkler Metal Ticaret Limited Şirketine, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 522497 numarasına kayıtlı, “Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. No.1/11 Bağcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ECM Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 786923 numarasına kayıtlı, “Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. No.1/11 Bağcılar/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren ECM Maden Metal Ticaret Limited Şirketine Gerçek kişilerden; Salih Öztürk, Murat Serhat Öztürk, Süleyman Emre Öztürk ve Cem Öztürk’e Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1321 E. sayılı dosyasında 20.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği, kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlette konkordato geçici komiseri olarak görevlendirilen Dr. Muharrem Savur’un görevine son verilerek, Kesin mühlette Prof. Dr. Oğuz Atalay, Mali Müşavir Teyyibe Afet Başaran ve Bağımsız Denetçi Nermin Arıcı’dan oluşan heyetimizin konkordato komiser heyeti olarak görevlendirilmesine hükmedildiği; Konkordato mühleti içerisinde alacaklılar toplantısının yapılacağı ana kadar Kanunda öngörülen tüm işlerin tamamlanmasını müteakip, toplantı için hazırlıklara başlanıldığı ve bu çerçevede borçlu şirketler ve gerçek kişilerin konkordato teklifini müzakere etmek üzere 19/02/2020 tarihi saat 14:00’da “İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu, İOSB Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı No.16 Başakşehir/İstanbul” adresinde alacaklılar toplantısı gerçekleştirilmesine karar verildiği; Konkordato talep eden şirketin, İcra ve İflas Kanununun 308/h maddesine göre rehinli alacaklılarla müzakere edilerek borçların yapılandırılması yönünde talebinin de bulunduğu, bu kapsamda rehinli alacaklılarla olan toplantının yukarıda belirtilen gün ve yerde saat 16:00’da gerçekleştirileceği; Toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik ve kimlik fotokopisi, tüzel kişileri temsilen katılacakların yanlarında ise ayrıca imza sirküleri fotokopisi bulunması gerektiği; Vekil vasıtası ile toplantıya katılacakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi uyarınca yalnızca avukatla temsil edilebileceği, konkordatoyu kabul yönünde oy kullanacak vekillerin, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 74. maddesi gereğince, konkordatoyu kabul konusunda özel olarak yetkilendirilmesinin zorunlu olduğu; Toplantıya katılım sağlamayan alacaklıların, İcra ve İflas Kanununun 302. maddesinin son fıkrası gereğince, toplantının bitimini takip eden yedi günlük iltihak süresi içerisinde Komiserliğimizin “Güneşli Hürriyet Mah. Menderes Cad. No: 2 Karaca Plaza Kat: 3 İç Kapı No: 38 Bağcılar – İSTANBUL” adresine bizzat gelerek konkordatonun kabulü veya reddi yönünde oy kullanabilecekleri; Toplantıya katılmayan ve iltihak süresi içerisinde konkordatonun kabulü yönünde oy kullanmayan alacaklıların konkordato teklifini reddetmiş sayılacakları; Alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki yedi gün içinde Komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri “Güneşli Hürriyet Mah. Menderes Cad. No : 2 Karaca Plaza Kat: 3, İç Kapı No: 38 Bağcılar – İSTANBUL” adresinde inceleyebilecekleri, ilan olunur. Konkordato Komiseri Prof. Dr. Oğuz ATALAY Konkordato Komiseri S.M.M.M. T. Afet BAŞARAN Konkordato Komiseri S.M.M.M./Bağımsız Denetçi Nermin ARICI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.