Konkordato geçici mühlet kararının uzatılmasına dair ilanen tebligat Bilecik – BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Bilecik

2019/400 ESAS

BOZÜYÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) SAYI:2019/400 ESAS 29/11/2019 Davacı Öztezcan Petrol Ürünleri Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından adi konkordato talep edilmiş ve İİK’nın 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir. Bu kapsamda; Davacı borçluya 03/09/2019 tarihli tensiben verilen üç aylık geçici mühlet süresinin, Mahkememizin 28/11/2019 duruşma tarihli kararı ve 29/11/2019 tarihli mahkememiz ara kararı ile İİK 286. V.d maddeleri uyarınca 2 ay süreyle 03/02/2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. İİK’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294,295,296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır. Tedbirler İİK”nın 206. Maddesinin 1. Sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere bir konkordato komiseri atanmıştır. Davacıdan alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşmanın 23/01/2020 günü saat 10:55’e bırakılmıştır. İlan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.