T.C. ÇERKEZKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/936 Esas

Mahkememizce; Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6899 nolu sicilinde kayıtlı davacı ÖZTEKNİK TORNA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – . hakkında 11/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak *************‘ın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.