T.C. ANKARA BATI ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/843

Davacılar ÖZKIRATLI İNŞAAT EMLAK NAKLİYE TEKSTİL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, ÖMER KIRATLI’nın mahkememizde görülmekte olan Konkordato Talebi davası nedeniyle; 1-Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 234185 sicil nosunda kayıtlı olan ÖZKIRATLI İNŞAAT EMLAK NAKLİYE TEKSTİL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ÖMER KIRATLI’nın konkordato talebine esas olmak üzere, şekli olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. maddesi uyarınca;
a)Davacılar ÖZKIRATLI İNŞAAT EMLAK NAKLİYE TEKSTİL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile ÖMER KIRATLI yararına 30/11/2018 tarihinden (saat 10.00’dan) itibaren başlamak üzere üç ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET kararı verilmesine,
b)Geçici mühlet süresince (talepçinin lehine ve aleyhine olmak üzere İİK’nun 294 ve devamı maddelerinde açıklanan) TÜM TEDBİRLERİN UYGULANMASINA,
c)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak *************, **************** ve ************************’ndan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu görevlendirilmesine,
Davacıların tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato kurulu onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
Şeklinde kesin olmak üzere karar verildiği, alacaklıların, ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.